Työpaikan valaistus ja työmotivaatio – Miten parantaa työntekijöiden jaksamista, työilmapiiriä ja työmotivaatiota? Voiko samalla saada aikaan säästöjä? Voiko valaistuksen modernisointi olla yritykselle kustannuksen sijasta investointi? Lue lisää, me kerromme!

Led-valaistus kuntoon
  • Facebook
  • LinkedIn

Työmotivaation parantamisen kulmakivet

Työpaikoilla mietitään jatkuvasti uusia keinoja työntekijöiden viihtyvyyden maksimoimiseen ja tätä kautta motivaation kasvattamiseen. Työntekijän motivaation takana vaikuttavat yleisesti kuusi kulmakiveä: työpaikan ilmapiiri, työ- ja vapaa-ajan tasapaino, johdon ammattitaito, työskentelyolosuhteet, terveys ja työstä maksettava korvaus. Lähtökohtaisesti voimme olettaa terveyden ja palkan olevan kunnossa, jos työhön ollaan alkujaankin lähdetty – näinpä tarkasteltavaksi jäävät neljä osa-aluetta.

Johdon ammattitaito näkyy jokaisessa yrityksen lohkossa, aina työskentelyolosuhteista työilmapiiriin ja työntekijöiden itseluottamukseen. On johdon tehtävä havaita hiertokohdat ja käynnistää tarvittavat korjaustoimet – on kyse sitten yleisestä ilmapiiristä, lisääntyvistä sairaspoissaoloista tai työn jäljen laadusta. Jos johdon ammattitaidossa on aukkoja, kärsii koko ketju, joka näkyy myös tuloksessa. Riittävän alkukoulutuksen ja työilmapiiriin oman esimerkin kautta vaikuttamisen lisäksi johto voi vaikuttaa jatkuvasti työntekijän kehittymiseen ja viihtyvyyteen oikeanlaisin, suunnitelmallisesti ajoitetuin toimin.

Tärkeimpiin johdon tehtäviin kuuluu työntekijän työ- ja vapaa-ajan tasapainosta huolehtiminen suunnitelmallisen työaikasuunnittelun kautta. On ymmärrettävä, etteivät lisätunnit tuo aina lisätuottoa, vaan työntekijä toimii psyykkis-fyysisenä kokonaisuutena, joka latautuu vapaa-aikanaan. Työn jälki kärsii ja työntekijät sairastelevat, jos työaikasuunnittelu ei ole kunnossa.

Toimiston valaistus - nainen töissä
  • Facebook
  • LinkedIn

Kun työaikasuunnittelu pelaa, tulee johdon tarttua työskentelyolosuhteisiin. Ovatko tilat riittävät? Onko työntekijöillä tarpeeksi omaa tilaa keskittymiseen? Ovatko välineet oikeat? Ja etenkin – onko työskentelytiloissa riittävän hyvä valaistus pitämään työntekijät virkeinä myös talven pimeinä tunteina?

Esimerkiksi toimistotyötä pidetään fyysisesti kevyenä, vaikka todellisuus on aivan toista. Päätteellä istuminen kahdeksan tuntia päivässä rasittaa selkää, niskaa ja silmiä, ja olo voi olla väsyneempi kuin kymmentuntisen mekaanikkovuoron jälkeen. Työergonomiasta huolehtiminen helpottaa työntekijöiden päiviä valtavan paljon, ja useat toimistot ovatkin heränneet ergonomisten työtuolien sekä korkeussäädettävien työpöytien hankintaan. Tärkeänä osana työergonomiaa toimii myös suunnitelmallinen valaistus.

Työpaikan valaistus osana työergonomiaa

Valaistus on hyvin aliarvostettu osa työpaikan työergonomiaa, vaikka sen vaikutukset jaksamiseen ovat äärimmäisen suuret. Jos valoa ei ole tarpeeksi, väsyvät silmät ja mieli, työntekijät potevat päänsärkyä, kokevat olonsa väsyneeksi ja sairastelevat. Työmotivaatio ja tuotto kärsivät. Tästä syystä valaistuksen ensimmäinen askel on taata riittävä valon määrä ympäri työtilojen niin, että jokainen kone ja mappi on selkeästi esillä.

Yleisvaloksi ei kuitenkaan sovi mikä tahansa valaisin. Jos valaisimet ovat liian kirkkaat, voi joku oirehtia kirkkaudesta. Jos valaisimet eivät ole häikäisyluokaltaan sopivia, kärsii osa työntekijöistä suorasta häikäisystä, ja toinen puoli epäsuorasta, pintojen kautta lankeavasta häikäisystä. Jos valaisimet ovat vanhanaikaiset, tuottavat ne lämpöä työntekijöiden niskaan. Jos taas värisävy on liian lämmin, voi melatoniinituotanto potkaista itsensä käyntiin, ja ihmiset väsähtävät. Jos taas kyseessä on visuaalisen alan yritys, saattaa huonon värintoiston omaava valaisin pahimmillaan kaataa koko yrityksen, kun toimitettava materiaali näyttää toimistotiloissa täysin erilaiselta kuin asiakkaan luona. Useimmiten onkin järkevää kutsua ammattilainen apuun valaistusuudistuksen koittaessa, jotta yleisvalo sopii juuri kyseisiin työtiloihin!

Toimiston valaistus - avaruutta ja luonnonvaloa
  • Facebook
  • LinkedIn

Yleisvalon lisäksi työntekijät tarvitsevat toimivan työpistevalaistuksen. Mikäli yleisvaloon on kiinnitetty riittävästi huomiota, voi tarkoitukseen kelvata pienempikin, työpisteen vaatimukset täyttävä neutraali lisävalaisin. Usein työpistevalaistus ratkaistaan pisteen yläpuolelle sijoitetulla LED-valaisimella, jonka valokeila on suppeampi ja häikäisyaste riittävän matala. Toisinaan työpistevalaistus halutaan tyylillisistä syistä toteuttaa alasvaloilla, jolloin myös valaisimen design ohjaa valoa toivottuun suuntaan. Jos kyseessä on esimerkiksi tuotannollinen ympäristö, on selvää, että vaatimukset ovat toiset – lue lisää eri työtehtävien valaistusvaatimuksista blogistamme!

Monet toimistot toteuttavat nykyään leponurkkauksia, joissa työntekijä voi käydä rentoutumassa työpäivän keskellä. Leponurkkauksen valaistus poikkeaa merkittävästi muun ympäristön valaistuksesta – sävyt saavat olla lämpimiä, valon määrä huomattavasti vähäisempi ja valaistuksen tyyli mieluiten epäsuora, eli pinnan kautta heijastettu. Tämä tarjoaa työntekijöille pienen Eedenin hektisen päivän keskellä.

Riittävän valaistuksen on tutkitusti todistettu vähentävän sairaspoissaoloja sekä piristävän vaikutuksensa ansiosta parantavan työilmapiiriä. Positiiviset vaikutukset näkyvät suoraan yrityksen tuloksessa asti. Kun tiloihin valitaan modernit, laadukkaat LED-valaisimet, pienenevät sähkölaskutkin jopa puoleen entisestä, eivätkä lamput poksahtele rikki jatkuvalla syötöllä. Tämä tuottaa säästöjä huoltokustannuksissa sekä pitää yrityksen brändi-imagon laadukkaana. Ekologisuus kertoo lisäksi yrityksen arvokentästä, ja voi toimia merkittävänä tekijänä yhteistyökumppanisopimuksissa.

Toimiston valaistus - mistä aloittaa
  • Facebook
  • LinkedIn
Working in office situation

Muistilista työpaikan valaistukseen:

1: Suunnittele tilojen käyttötarkoitukset valmiiksi

Jos tilat ovat täysremontissa, on tärkeää olla selvillä tilojen käyttötarkoituksista ennen tarkemman valaistussuunnittelun aloittamista. Esimerkiksi neuvotteluhuoneissa tarvitaan hyvän yleisvalon lisäksi mahdollisuus hämärämpään epäsuoraan valaistukseen, joka helpottaa projektoitavien esitysten seuraamista, kun taas lepotilassa valaistus toteutetaan rauhoittavasti.

2: Älykäs toimisto

Onko suunnitelmissa ns. ”älykäs toimisto”? Voit liittää valaistuksen samaan järjestelmään, jolloin se on ohjattavissa esimerkiksi mobiililaitteeltasi.

3: Riittävä valon määrä

Kaikki lähtee riittävästä yleisvalon määrästä. Minimisuositus yleisvalon määrälle tavallisessa toimistossa on 500 luksia. Älä kuitenkaan tuijota pelkästään suosituksia, sillä jokainen toimisto on erilainen paitsi pohjaltaan, myös luonnonvalon määrältään, henkilöstöltään ja käyttötarkoitukseltaan. Jos kyseessä on esimerkiksi pelien koodaamiseen tarkoitettu tila, saattaa työntekijöillä olla erikoisiakin toivomuksia parhaan luomisympäristön toteuttamisessa. Moni LED-valaisimien maahantuoja tarjoaa ilmaisen valastuskartoituksen, jolloin todellinen valon määrä mitataan ja ongelmakohdat hahmotetaan. Näin pystyt suunnittelemaan valaistuksen, joka palvelee juuri sinun työympäristöäsi.

5: Työpisteen valaistus

Työpisteet vaativat yleisiä tiloja paremman valaistuksen. 1000 luksia on hyvä lähtökohta, mutta suosittelemme aina paikanpäällä tapahtuvaa suunnittelua yli- ja alilyöntien välttämiseksi. Suurta tarkkuutta tai pitkää keskittymistä vaativat tehtävät edellyttävät suosituksia korkeampia valaistustasoja.

5: Älä unohda luonnonvaloa!

Tämä pohjoinen isänmaamme suo meille valtavasti valoa kesäisin, eikä juuri lainkaan talvisin. Hyödynnä luonnonvaloa mahdollisimman paljon, piristäähän aurinko synkimmänkin mielen. Sijoittele työpisteet lähelle ikkuna-alueita niin, ettei suora auringonvalo pääse kuitenkaan tuottamaan epämukavaa häikäisyä näytöiltä.

Työpaikan valaistus - työmatkalainen
  • Facebook
  • LinkedIn
Business man standing in office

6: Valon värisävy

Valaistuksen värilämpötila on yksi merkittävimmistä linkeistä valon ja työhyvinvoinnin välillä. Pysyäksemme virkeinä vaadimme päivänvalomaista, n.5000 kelvinin valaistusta, joka auttaa meitä jaksamaan läpi pitkien päivien. Liian keltainen valo väsyttää, kun taas liian kylmäksi vetävä valo muuttaa valkoiset pinnat sinisiksi. Lepotilassa valon värisävy saa olla lähempänä 3000 kelviniä, ja erilaisissa valotaideteoksissa sekä koristevalaistuksessa tyyli on vapaa. Muista kuitenkin, että kahden eri värisävyn sekoittaminen lähekkäin näyttää halvalta!

Työpaikan valaistus pähkinänkuoressa

Toimistoissa suosituin valaistusmuoto on tyypillisesti ollut loisteputkivalaistus, jota löytyy paljon myös erilaisista halleista ja tuotantotiloista. Nykyaikaiset toimistot taas toteutetaan useimmiten matalan häikäisyasteen LED-paneeleilla. Vanhat loisteputket on tarvittaessa helppo vaihtaa LED-putkiin, mutta paras lopputulos syntyy kokonaisvaltaisella valaistusuudistuksella. Kun muistat uudistuksessasi riittävän valon määrän, oikean valosävyn, matalan häikäisyasteen sekä tarvittaessa työpistekohtaisen tehostevalaistuksen, pääset jo pitkälle! Välttääksesi esimerkiksi valaisimien vääränlaisesta sijoittelusta johtuvan epäsuoran häikäisyn, on varmin tapa toteuttaa uudistus yhdessä ammattilaisen kanssa.

Ota yhteyttä valaistusalan ammattilaiseen!