Autokorjaamo

Autokorjaamon ja automaalaamon valaistus

Autokorjaamon valaistus on monen tekijän summa. Liikkeelle lähdetään tarkastelemalla omia palveluita – mitä asiakkaille halutaan tarjota? Onko kyseessä pelkkä korjaamotoiminta, vai toteutetaanko myös esimerkiksi peltikorjauksia tai maalaustoimenpiteitä? Onko korjaamo auki toimistoaikaan vai myös iltaisin? Minkälaiset henkilöt työskentelevät autokorjaamossa, mikä on ikähaarukka, ja kuinka pitkiä päiviä työntekijät tekevät?

Jos korjaamotoiminta keskittyy autojen huoltamiseen ja kunnostamiseen, on ensisijainen tekijä valaistuksen kannalta riittävä valoteho sekä jaksamiselle ja yksityiskohtaiselle työlle optimoitu valon värisävy, jonka lisäksi huomiota kiinnitetään valaisinten sijoitteluun työskentelytilassa. Riittävä, oikeansävyinen valaistus pitää mekaanikot virkeinä ja näkyvyyden hyvänä, jolloin työn jälki pysyy laadukkaana ja työssäjaksaminen maksimaalisena. Tämän lisäksi huolehditaan, etteivät valaisimet pääse suorasti tai epäsuorasti häikäisemään työn touhussa pakertavia mekaanikkoja, joiden katse on usein ylöspäin. Valaisimien optimaalisella sijoittelulla minimoidaan myös epätoivotut varjoalueet jotka hankaloittavat työntekoa. 

Mikäli autokorjaamo tarjoaa myös maalauspalvelua, on riittävän valotehon lisäksi kiinnitettävä huomiota myös muutamaan lisäasiaan. Jotta maalaustilassa toteutetut työt näyttävät jo työskentelyvaiheessa todenmukaisilta, tulee valaistuksen olla värisävyltään eli kelvin-arvoltaan päivänvaloa vastaava. Tämän lisäksi valaisimen värintoistoindeksin on oltava maksimaalinen, jotta värit esiintyvät realistisina. Kunnollisella värintoistolla, riittävällä valoteholla sekä päivänvalon kaltaisella valosävyllä saadaan luotua maalausympäristö, jossa värivirheiden määrä on minimoitu, työskentelyolosuhteet ovat ideaalit, ja reklamaatioiden riski on pieni. 

Muista nämä autokorjaamon valaistusta uudestaessa

1. Riittävä valoteho

Autokorjaamon valaistus lähtee riittävästä valotehosta, joka pitää työntekijät tehokkaina ja motivoituneina. Valon riittävyys tulee laskea ammattilaisen kanssa, sillä ylilyönnitkään eivät ole toivottavia.

2.  Valaistuksen värisävy

Valon tulee sävyltään olla tuotteen lopullisen käyttöpaikan kaltainen, eli päivänvalomainen. Tämä tarkoittaa n.5500 kelviniä. Etenkin maalaustoiminnassa oikean lämpöasteen valosävy on onnistuneen lopputuotteen kannalta ehdoton.

3.  Häikäisyn minimoiminen

Autokorjaamon valaistus voi usein häikäistä mekaanikkoja, jotka katsovat paljon liki suoraan kohti kattoa. Valaisimien tulee olla tyypiltaan matalan häikäisyasteen omaavia, jotta silmien väsymykseltä ja työvirheiltä vältytään.

4.   Valaisinten suunnitelmallinen sijoittelu

Valon tulee olla tasainen läpi koko korjaamotilan niin, että epätoivotut katvealueet valon määrässä vältetään. Tämä helpottaa työskentelyä sekä on armollisempaa silmille ja työntekijöiden jaksamiselle.

Asiakkaitamme

Autotehtaan valaistuksen suunnittelu aloitettiin Dialux-valasitussuunnitteluohjelman avulla. Asiakkaalta saatiin rakennuksen pohjapiirrustukset ja minimi valaistustehokkuusvaatimukset. Autotehtaassa on monia eri tiloja joissa tehdään erilaisia toimenpiteitä ajoneuvoille, joka asetti valaistussuunnitelulle haasteita. Valaistuksen tuli olla riittävän tehokas, mutta ei häikäisevä. Tästä johtuen kohteeseen valittiin Solid-tuoteperheen matalan häikäisyasteen valaisimet. Näin saimme taattua kaikkiin työvaiheisiin riittävän valaistuksen, joka auttaa rakentamaan maailman parhaan ralliauton.

Tommi Mäkinen Racing Team, Tallinna

Jotta Raskasparin tavoitteet varmasti täyttyisivät, toteutettiin ennen valaistusuudistusta monipuolinen Dialux-valaistussuunnitelma, joka tarjoaa hyvän käsityksen tulevasta valaistuksesta jo ennen valaisinten tilausta ja asennusta. Valaistustehokkuuden varmistamiseksi Raskasparin uudistuksessa päädyttiin tehokkaaseen Stonehill Solutionsin kiinteälediseen 70W Solid-valaisimeen pelkkien LED-putkien vaihdon sijaan. Valaistusuudistuksen jälkeen Raskasparin korjaamotilat kylpevät valossa. Kiitosta on tullut aina työskentelevältä portaalta saakka, ja muutos entiseen onkin merkittävä.

Raskaspari Oy, Joensuu

  Haluan, että otatte yhteyttä seuraavanlaisesti
  Tulkaa paikan päälleEtäpalaveri verkon välitykselläPerinteisesti puhelimellaHaluan vain lisätietoja

  Lataa maksuton valaistuksen opas

  Lataa maksuton valaistuksen opas

  Oppaaseen on koottu tärkeimmät faktat siitä, miten valaistus vaikuttaa esimerkiksi yrityksen tuottavuuteen, työviihtyvyyteen, työturvallisuuteen ja asiakasviihtyvyyteen.

  You have Successfully Subscribed!