Nykyaikaisessa, ekologisuutta vahvasti painottavassa maailmanajassa sähkön säästäminen sekä kestävän kehityksen mukaiset arvot ovat nousseet tärkeäksi puheenaiheeksi niin kotitalouksissa kuin yrityksissä.  Vihreitä arvoja arvostetaan, ja kuluttajat ohjaavat ostokäyttäytymisellään yritysten toimintaa kohti ekologisempia valintoja.  Muutos on positiivinen ja merkittävä, ja globaali ymmärrys ympäristöasioista kasvaa päivä päivältä.

Vaikka pienen ihmisen valinta tuntuu henkilökohtaisesti toisinaan mitättömältä panostukselta ympäristötalkoisiin, muodostuu pienistä pisaroista suuri virta.  Henkilökohtaiset valinnat ja yritysten johtohenkilöstön päätökset ovatkin ne asiat, joilla raaka-aineiden tuhlaamista ja kestävää kehitystä ajetaan voimakkaimmin eteenpäin.

  • Facebook
  • LinkedIn

Sähkön säästäminen kotioloissa

Kotioloissa sähkön säästäminen sekä kestävän aatteen mukaiset valinnat alkavat perusasioista – kierrätyksestä, materiaalivalinnoista, sähkön toimittajan valinnasta, järkevästä valaisimien käytöstä, käyttämättömän elektroniikan sammuttamisesta, parin asteen viilennyksestä kodin lämpötiloihin, sekä ennen kaikkea oikeista valinnoista hankintavaiheessa. Valintojen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa, ja usein hieman arvokkaampi vaihtoehto myymälässä tarkoittaa suuria säästöjä sekä rauhallisempaa mieltä kotioloissa.  Tämä koskee kaikkia laitteita ja kalusteita tietokoneista televisioihin ja valaisimiin.

Valaistuksen merkitystä henkilökohtaisen ympäristöjalanjäljen laadussa tullaan painottamaan lähivuosina entistä enemmän.  Valitsemalla LED-valaisimet kotiympäristöön kuluttaja voi pienentää sähkönkulutustaan jopa 50%, sillä LED-valaisinten energiankulutus on mitätöntä perinteisiin valaisimiin verrattuna.  LED-valaisinten valovoimasta johtuen huomattavasti pienempi valaisinmäärä on riittävä, joka minimoi materiaalihukkaa, ja valaisimien käyttöiän lähennellessä viittäkymmentätuhatta tuntia voit itse laskea, kuinka kauan yksi laadukas LED-valaisin sinua palvelee ilman vaihto- tai huoltomurheita. Saavuttaakseen LED-valaistuksen hyödyt ja merkittävän sähkön säästämisen tulee valaisinvalinnan kuitenkin olla laadukas ja kestävä. Huonolaatuinen LED-valaisin on yhtä hyvä kuin huonolaatuinen loisteputki – älä heitä rahojasi hukkaan.

  • Facebook
  • LinkedIn

Yritykset ja kestävä kehitys

Sama periaate toimii skaalattuna myös yritysmaailmassa, jossa motiiveina toimivat pelkän sähkön säästämisen lisäksi myös brändi-imago ja kuluttajien toiveet. Moni yritys pelkää investointeja asioihin, jotka eivät suoranaisesti tuo lisää liikevaihtoa, mutta jättää huomioimatta säästöjen ja kohentuneen brändi-imagon kautta tulevat voitot. Tällä hetkellä maailmassa on käynnissä murros, jossa edeltäkävijät määrittävät tulevaisuuden suunnan oikeilla valinnoillaan.  Nämä edeltäkävijät vetoavat tiedostavaan kuluttajaan, joka toiminnallaan valikoi ja tukee yhteisiä arvoja puoltavia yrityksiä. Tämä asetelma tulee näkymään lähitulevaisuudessa yritysmaailman ”luonnonvalintana”, kun uudistuskyvyttömät yritykset putoavat yksi kerrallaan pois kestävän kehityksen muovaamasta kilpailusta.

  • Facebook
  • LinkedIn

Yritysmaailmassa on monesti vaikeaa tehdä valinta ympäristöystävällisyyden ja liikevoiton maksimoimisen välillä, kuten tämän hetken globaali poliittinen tilanne kertoo. Vaikka näyteikkuna olisi ekologisinta pimentää yöksi, moni haluaa hyödyntää potentiaalisen mainostilan valaisemalla näyteikkunat myös öisin. Etenkin tällaisissa tilanteissa valaistuksen laatuun on kiinnitettävä poikkeavan suurta huomiota, jotta mahdolliset haitat saadaan minimoitua hyödyntämällä ympäristön kannalta vähiten rasittavia vaihtoehtoja, eli korkealaatuisia pienen kulutuksen ja suuren valovoiman LED-valaisimia.  Yritysten tulee kiinnittää suurta huomiota myös materiaalivalintoihin, kuljetustapoihin sekä toimintamalleihin. Digitaalisen vallankumouksen myötä esimerkiksi paperin käyttöä yritystoiminnassa on vaikeaa perustella, ja kuljetukset vanhoilla diesel-rohmuilla eivät tue nykyisten arvojen mukaista visiota. Kuittien tulostaminen kuluttajille tulee jäämään lähitulevaisuudessa kokonaan pois, kun toiminnot digitalisoituvat ja kuitit kulkevat sähköisesti, ja kaupankäyntikin digitalisoituu entisestään karsien turhat siirtymät historiaan.

Voit tukea vihreiden arvojen mukaista toimintaa omilla valinnoillasi sekä kuluttajana äänestämällä jaloillasi.  Yritystoiminta on markkinatalouden sääntöjä mukaillen aina muovautunut ja tulee muovautumaan kuluttajien toiveiden mukaisesti.